Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Istorija srpske fotografije 1839-1940
The History of Serbian Photography 1839-1940
str. 210
Prosveta, Muzej primenjene umetnosti, Beograd; 1993; ISBN 86-07-00740-8
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXV, sveska 1, Beograd, 2018.
Annual for Social History, year XXV, no. 1, Belgrade, 2018