Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Agitprop kultura, Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952
Agitprop Culture, Agitprop phase in Cultural Policy in Serbia 1945-1952
Rad, Belgrade; 1988
Srbi i Jugoslavija, prostor, društvo, politika (Pogled s kraja veka)
Serbs and Yugoslavia, Space, Society, Politics
Stubovi kulture, Belgrade; 1998
Rimokatolički klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941
Roman Catholic Clericalism in Kingdom of Yugoslavia 1918-1941
in cooperation with Nikola Žutić
VINC, Belgrade; 1998
Istoriografija pod nadzorom
Historigraphy under surveillance
in cooperation with Djordje Stanković
Službeni list, Belgrade; 1996
Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941 (I-III)
Cultural Policy of Kingdom of Yugoslavia 1918-1941 (I-III)
Belgrade; 1997
Moderna Srbija 1804-2004: tri viđenja ili poziv na dijalog
Serbia 1804-2004: Three point of view or dialogue invitation
205. (Ljubodrag Dimić, Miroslav Jovanović i Dubravka Stojanović)
Beograd (biblioteka Serbica - knjiga 1: pod uredništvom Miroslava Jovanovića); 2005; ISBN  ISBN 86-83227-19-7; 316.334.3(497.11) “1804/2004”
Branko Petranović, Bibliografija i biobibliografija
Branko Petranovic, Bibliography and Biobibliography
(in cooperation with Dragomir Lončar), 264
Beograd; 1996
Jugoslovenska država i Albanci, Tematska zbirka dokumenata, I
785 (koautor: dr Đorđe Borozan)
Beograd; 1998
Jugoslovenska država i Albanci, Tematska zbirka dokumenata, II
892 (koautor: dr Đorđe Borozan)
Beograd; 1999
Ministarstvo prosvete i ministri Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije 1918-1941
160 (koautori: Prof.dr Vladeta Tešić i Gordana Pavlović Lazarević)
Beograd; 2000; ISBN  929: (342.518:37(497.1) “1918/1941” ; ID= 85294860
Istorija srpske državnosti, III, Srbija u Jugoslaviji
472.
Beograd; 2001; ISBN CIP 342 (497.11) (091)
Priče iz XX veka. Radna sveska iz istorije za IV razred gimnazije
195 (koautor Mira Radojević)
Novi Sad; 2002; ISBN ISBN 86-83639-11-6
Priče iz XX veka. Radna sveska iz istorije za VIII razred osnovne škole
159 (koautor Mira Radojević)
Novi Sad; 2002; ISBN ISBN 86-83639-12-6
Zemlja živih
The Land of The Living
372 (koautori Vladimir Stojančević, Đorđe Borozan)
Beograd; 2004; ISBN ISBN 86-7530-105-7; UDK 323.1(=163.41):(=18)) (497.115)“18/19“
Istorijski atlas
86-88, 90-92, 97-100, 105-107;
Beograd; 1997
Srpski biografski rečnik
1, Novi Sad 2004, 825-832.
Novi Sad; 2004
Milan Tripković, Milan Tripković – istoričar
, 79 (koautor Miroslav Perišić)
Valjevo; 2005
Moderna Srbija 1804-2004: tri viđenja ili poziv na dijalog - drugo (elektronsko) izdanje
Serbia 1804-2004: Three point of view or dialogue invitation - Second (Electronic) Edition
str. 234 (Ljubodrag Dimić, Miroslav Jovanović i Dubravka Stojanović)
Beograd (biblioteka Serbica - knjiga 1: pod uredništvom Miroslava Jovanovića); 2009
Banjica Concentration camp-Introduction to the Books of Evidence of Detainees (1941-1944)
p. 95
Historical Archives of Belgrade; 2014; ISBN 978-86-80481-34-0
Zbornici / Memoirs
Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929-1931, Zbornik dokumenata
(koautori: Nikola Žutić i Blagoje Isailović)
Beograd; 2002; ISBN  ISBN 86-355-0513-1; 342.518 (497.1) “1929/1931” 8093.2
Uređivanje / Editing
Moderna srpska država 1804-2004: Hronologija
Modern Serbian State 1804-2004: A chronology
(Grupa autora: Lj. Dimić, M. Jovanović, Lj. Trgovčević, M. Ristović, D. Stojanović, P. Marković, B. Prpa i M. Perišić) 534.
Beograd; 2005; ISBN ISBN 86-80481-07-6; 930.85(497.11) „1804/2004“
Enciklopedijski tekstovi / Supplements in Encyclopedias
Enciklopedija srpske istoriografije
12-13, 268-269, 270-271, 281-282, 335, 352, 383-384, 411-413, 437, 454, 482-483, 570-572, 618, 715-716;
Beograd; 1997
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Članci i rasprave / Articles & Discussions
Istoriografija i ideologija - jugoslovensko iskustvo 1945-1955
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 1, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 1, Belgrade, 1994
Baštine / Heritages
Neki podaci o uništavanju arhivske građe
Some Data on the Destruction of Archive Documents
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 3, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 3, Belgrade, 1994
Baštine / Heritages
Jedna zaboravljena bibliografija listova i časopisa
One forgotten Bibliography oj Journals and Reviews
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 2, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 2, Belgrade, 1995
Baštine / Heritages
Seosko domaćinstvo i tržište. (Struktura tržišne ponude i potražnje jednog prosečnog seoskog domaćinstva u Kraljevini Jugoslaviji 1929. godine)
Rural Household and Market in Kingdom of Yugoslavia 1929
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 1-2, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 1-2, Belgrade, 1996
O idejama i knjigama / On ideas and books
Grad i građanin: Miroslav Perišić, Valjevo. Grad u Srbiji krajem 19. veka (1870–1903), Valjevo, 1997, 373
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 1-2, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 1-2, Belgrade, 1996
Baštine / Heritages
Izveštaji Ministarstva unutrašnjih dela o zločinu i teroru na Kosovu, Metohiji i Zapadnoj Makedoniji
Ministry of Interiors' Reports on the Crimes and Terror on Kosovo, Metohija and Western Macedonia
Godišnjak za društvenu istoriju, godina V, sveska 1-3, Beograd, 1998.
Annual for Social History, year V, no. 1-3, Belgrade, 1998
O idejama i knjigama / On ideas and books
Dr Senka Babović Raspopović, Kulturna politika u Zetskoj banovini 1929-1941, Podgorica 2002, 353, (str. 271)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IX, sveska 1-3, Beograd, 2002.
Annual for Social History, year IX, no. 1-3, Belgrade, 2002
Kritike,Prikazi,Tekstovi,Feljtoni / 
Ficroj Maklin, Rat na Balkanu, Beograd 1980;
Beograd 1980; Istorijski glasnik, 1-2, 1981, 181-183;
S.A Madievskij, Političeskaja sistema Rumunii. Posledni tret XIX – načalo XXvv, Moskva 1980
Istorijski glasnik, 1-2, 1982, 161-162;
Tokovi revolucije, Zbornik istorijskih radova Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije, XIV-XV, 1981;
Istorijski glasnik, 1-2, 1982, 162-163
Zlata Knezović, Kulturno stvaralaštvo u revoluciji, Zagreb 1981;
Vojnoistorijski glasnik, 1, 1983, 322-323;
Tokovi revolucije, Zbornik istorijskih radova Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije, XVIII, 1984;
Istorijski glasnik, 1-2, 1985, 185-186;
Momčilo Isić, Seljaštvo Valjevske oblasti 1929-1941, Valjevo 1985;
Istorijski glasnik, 1-2, 1986, 160-161;
B. Petranović – M. Zečević, Jugoslavija 1918-1984. Tematska zbirka dokumenata, Beograd 1985;
Vojnoistorijski glasnik, 3, 1986, 299-301;
Voja Leković, Samoće, Beograd 1975;
Vojnoistorijski glasnik, 3, 1986, 303-304;
Đorđe Stanković, Iskušenja jugoslovenske istoriografije, Beograd 1988;
Zbornik Matice srpske za istoriju, 42, 1990, 203-204;
Branko Petranović, Istoričar i savremena epoha, Beograd 1994;
Tokovi istorije, 1-2, 1993, 208-211;
Dragoljub Živojinović, Vatikan, saveznici i jugoslovenska vlast, Beograd 1994; Vatikan i jugoslovenska vlast
Politika (kulturni dodatak), 17.12.1994;
Branko Petranović 1927-1994
Istorijski glasnik, 1-2, 1994, 124-126;
Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, Beograd 1994;
Istorijski glasnik, 1-2, 1994, 113-116;
Rastko Petrović, Diplomatski spisi, (priredio M. Milošević), Beograd 1994; Pisci u diplomatiji
Politika, 4.3.1995;
B. Petranović – S. Dautović, Jugoslavija, velike sile i balkanske zemlje 1945-1948, Podgorica 1995
Politika (kulturni dodatak), 5.8.1995;
Muslimanski logor Visoko 1992-1993. Dnevnik i kazivanje logoraša (priredio M. Mitrović), Beograd 1994;
Istorijski glasnik, 1-2, 1994, 122-123;
In memoriam, Branko Petranović (1927-1994)
Zbornik Matice srpske za istoriju, 52, Novi Sad, 1995, 171-182;
Nikola Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan. Odnos jugoslovenske države i rimske crkve 1918-1935, Beograd 1994;
Istorija 20. veka, 2, 1995, 162-163;
Momčilo Mitrović, Sarajevska raskršća. Dnevnik i kazivanja izbeglica, Beograd 1995;
Istorija 20. veka, 2, 1995, 168-169;
Dragoljub Živojinović, Vatikan, katolička crkva i jugoslovenska vlast 1941-1958, Beograd 1994;
Istorijski glasnik, 1-2, 1994, 116-117;
Nikola Žutić, Rimokatolička crkva i hrvatstvo. Od ilirske ideje do velikohrvatske realizacije 1935-1941, Beograd 1997;
Istorija 20. veka, 2, 1997, 195-197;
Smiljana Djurović, Sa Teslom u novi vek. Nova sinteza istorije Srbije i Jugoslavije 1918-1941, Beograd 1997;
Ekonomika, 1, 1998, 46-47;
B. Petranović – S. Dautović, Jugoslavija, velike sile i balkanske zemlje, Podgorica 1995; Istoričar i savremena epoha.
Zbornik radova sa okruglog stola Istorijskog instituta Crne Gore, Podgorica 1997, 197-200;
Marko Ristić, Diplomatski spisi (priredio M. Milošević), Beograd 1996;
Jugoslovenski istorijski časopis, 1, 1997, 253-256;
Andrej Mitrović, Propitivanje Klio. Ogledi o teorijskom u istoriografiji, Beograd 1997;
Jugoslovenski istorijski časopis, 1-2, 1996, 220-222;
Ideologija pre svega, intervju vodila Nataša Jokić,
Politika, 13. septembar 1997, 28.
Odnosi Jugoslavije i Rusije (SSSR) 1941-1945. Dokumenti i materijali, Beograd 1996;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 246-249;
Smiljana Djurović, Sa Teslom u novi vek, Nova sinteza istorije, Izabrani članci iz ekonomske istorije Srbije i Jugoslavije 1918-1941, Beograd 1997;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 246-249;
Biljana Šimunović, Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd 1997;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 253-254;
Mirko Petrović, Konkordatsko pitanje Kraljevine SHS, Beograd 1997;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 253-254;
Miladin Milošević, Srbija i Grčka 1914-1918. Iz istorije diplomatskih odnosa, Zaječar 1997;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 255-257;
Momčilo Mitrović, Izgubljene iluzije. Prilozi za društvenu istoriju Srbije 1944-1952, Beograd 1997;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 258-260;
Milan Ristović, U potrazi za utočištem. Jugoslovenski Jevreji u bekstvu od holokausta 1941-1945, Beograd 1998;
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 264-266;
Verski činilac u jugoslovenskoj državi – Rimokatolička crkva
Književne novine, br. 1000 (god. LII), 1.11.1999, 32-33;
Prvi decembar 1918
Republika, br. 202-203, 1.-31. 12. 1998, 25-26;
Uzroci stalnih udara na Jugoslaviju
Dnevnik, 14. 1.2000 – 1.2.2000 (feljton u 19 nastavaka);
Pedeset godina Arhiva Jugoslavije
Pola veka Arhiva Jugoslavije (uvodni tekst kataloga izlo`be), Beograd 2000, 4-5;
Jugoslovenska država i istoriografija
Pisana reč o Jugoslaviji (uvodni tekst kataloga izložbe), Beograd 1999, 1-4;
M. Ristović, Dug povratak kući. Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948-1960
Tokovi istorije, 1-4, 1999, 374-376;
T. Kuljić, Tito – sociološko-istorijska studija
Tokovi istorije, 1-4, 1999, 376-379;
T. Milenković, Kalmici u Srbiji 1920-1944
Tokovi istorije, 1-4, 1999, 379-382;
Miladin Milošević – Bora Dimitrijević, Odjeci Pašićevog života
Istorija 20. veka, 1, 2000, 161-163;
A. Djurović, Kosmološka traganja za novom školom. Modernizacijski izazovi u sistemu srednjoškolskog obrazovanja u Beogradu 1880-2005, Beograd 1999;
u “Istorijski zapisi”(LXXII), 3-4, 1999, 191-193;
Intervjui objavljeni u knjizi Dragane Marković, Otkucaji vremena.
Hronika jednog desetleća 1990-2000, Beograd 2000, 79-85, 161-167, 257-263.
Kosovo i Metohija pod svetlom velikoalbanske ideje
(koautor: Dj. Borozan), Dnevnik, 27. 8. –2000. – 28. 9.2000. (feljton u 33 nastavka);
Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd 2000,
Istorijski zapisi, 1-2, 2000, 329-332;
Kosovo – kratka istorija
(Feljton u dnevnom listu “Glas), nastavak 36-40. 3-9. februar 2001.
Nikola Pašić – ličnost i vreme, Tokovi srpske istorije
Politika, Kulturni dodatak, 29. 12.2001.
Knjiga o Kraljevačkoj gimnaziji
Povelja. časopis za književnost, umetnost i kulturu, 1, 2002, 101-104
Jugoslavija i Srbi. Američko izdanje studije Branka Petranovića
Politika, Kulturni dodatak, 6. jul 2002.
Aleksandar Marinković, Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića, Beograd 1999,
Istorijski zapisi, god LXXIV, br.3-4, 2001,321-322.
Tito je video raspad Jugoslavije
Svedok, 18. februar 2003, 44-45.
Jelena Popov, Drama na vojvođanskom selu 1945-1952. Obavezni otkup poljoprivrednih proizvoda, Novi Sad 2002,
Istorijski zapisi, god. LXXV, br. 1-2, 2002, 241-245.
Branko Petranović, The Yugoslav Experience of Serbian National Integration, East Europian Monographs, Columbia University Press, New York 2002,
Istorijski zapisi. LXXV, br.3-4/2002, 251-254;
Diplomatski spisi Branka Lazarevića
Baštinik, 5, Negotin 2002, 239-246;
O vodiču kroz arhivsku građu Istorijskog arhiva u Negotinu (govor na promociji održanoj 13. juna 2002),
Baštinik, 5, Negotin 2002, 282-288.
Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković i Vladimir Karić
Beograd 2003, Politika, Kulturni dodatak,
Osuda na ćutanje. Dva veka srpske političke i kulturne istorije (intervju vodio Slobodam Kljakić)
Politika, 15.2.2004, A-11;
Pouzdani tumač vremena. Deset godina od smrti istoričara Branka Petranovića
Politika, Kulturni dodatak, 17. jul 2004, KD-5;
Nadzor nad istoriografijom (odgovor Dinku Davidovu)
Politika, Kulturni dodatak, 24 jul 2004, KD-5;
Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković i Vladimir Karić
Beograd 2003, Istorijski zapisi, LXXVI, br. 1-4, 305-310.
Priča o vojnoj eliti (prikaz knjige: Mile S. Bjelajac, Generali I admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Studija o vojnoj eliti I biografski leksikon, Beograd 2004),
Politika, Dodatak: Kultura, umetnost, nauka, 19. mart 2005, br.KD- 65;
Toma Milenković, Školovanje dece emigranata iz Rusije u Jugoslaviji 1919-1941,
Beograd 2004, 481+8;
Mile Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon,
Beograd 2004, 361, Istorijski glasnik
Članci / Articles
Jugoslovenska država i Albanci, I (1918-1919)
Yugoslav State and Albanians, I (1918-1919)
(in cooperatin with Đorđe Borozan), Belgrade 1998
Povlačenje kroz Srbiju i Albaniju u dnevniku Petra I Karadjorđevića
Zbornik istorijskog muzeja Srbije, 19, 1982, 189-223;
Beogradska štampa i obnova Univerziteta (oktobar 1944. – mart 1945), Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji
Beograd 1983, 273-283;
Univerzitet i kulturna politika 1945-1948, Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji, II
Beograd 1986, 23-30;
Kulturna politika partije u vreme Osnivačkog kongresa KP Srbije, Oslobođenje Hrvatske.
Zbornik radova, Zagreb 1986, 436-440;
Sovjetski kulturni uticaj u Srbiji 1945-1953
Jugoslovenski istorijski časopis, 1-2, 1987, 155-173;
Filozofski fakultet 1838-1988
Univerzitet u Beogradu (informator), Beograd 1988, 157-164;
Univerzitet u Beogradu kao naučni i kulturni činilac 1929-1941, Univerzitet u Beogradu 1838-1988
Beograd 1988, 209-240;
Kulturna politika KPJ u toku 1945. godine, Osnivački kongres KP Srbije
Zbornik radova, Beograd 1988, 279-283;
Međudržavni ugovori između Jugoslavije i Albanije 1918-1939
Tokovi, 1, 1990, 33-52 (koautor: Miladin Milošević);
Odeljenje za istoriju, Zbornik Filozofskog fakulteta – 150 godina Filozofskog fakulteta
Beograd 1990, 337-354;
Školsko pitanje i odnosi između Jugoslavije i Albanije 1918-1939, Stanovništvo slovenskog porekla u Albaniji,
Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Cetinju 21-23.6.1990, Titograd 1991, 907-924;
Međunarodni ugovori između Jugoslavije i Albanije 1918-1939, Stanovništvo slovenskog porekla u Albaniji
Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Cetinju 21-23.6.1990, Titograd 1991, 865-887 (koautor: Miladin Milošević);
Ruska emigracija u kulturnom životu građanske Jugoslavije
Istorija 20. veka, 1-2, 1990, 7-38;
Prosvetna politika Kraljevine Jugoslavije na Kosovu i Metohiji 1918-1941 i istoriografija
Istorija 20. veka, 1-2, 1990, 189-196;
Socijalno-ekonomska osnova jugoslovenskog sela i kultura življenja 1918-1941
Vojnoistorijski glasnik, 3, 1991, 109-150;
Nekoliko dokumenata o privremenoj administrativnoj granici između jugoslovenskih republika Srbije i Hrvatske
Istorija 20. veka, 1-2, 1992, 231-246;
Jedan dokument o jugoslovenskim nacionalnim manjinama u Mađarskoj
Tokovi 1-2, 1993, 213-233;
Srpski kulturni klub između kulture i politike
Književnost, 9-10, 1993, 858-903;
Književnojezička politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941
Istorijski glasnik, 1-2, 1993, 51-71;
Država, integralno jugoslovenstvo i kultura. Prilog istoriji šestojanuarske diktature 1929-1931
Književnost, 1-3, 1994, 171-207;
Kulturna politika i modernizacija jugoslovenskog društva 1918-1941, Srbija u modernizacijskim procesima XX veka
Beograd 1994, 193-209;
Društveni život Vranja u godinama diktature. Prilog istoriji svakodnevice
Vranjski glasnik, XXVI-XXVII, 1993/1994, 139-149
Rusko školstvo u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka
Zbornik radova, Beograd 1994, 38-51;
Jugoslovensko-sovjetski odnosi u 1954. godini. Balkan posle Drugog svetskog rata
Zbornik radova, Beograd 1996, 155-166;
Reklama i društvo
New moment, prole}e-leto 1996, 108-111;
Od tvrdnje do znanja
Vojnoistorijski glasnik, 1-2, 1996, 199-214;
Političke granice jugoistočne Evrope 1878-1995.
Istoriografski pregled, Serbia i komentari za 1993-1995, Beograd 1996, 475-495;
Stereotipi o narodnom i državnom jedinstvu u udžbenicima istorije u Kraljevini Jugoslaviji
Nastava istorije, 3, 1996, 141-154;
Stereotipes in History Textbooks in Kingdom Yugoslavia
Oil on Fire, Textbooks, Etnic Stereotupes and Violence in South-Esstern Europe, Hanover 1996, 89-99;
Velikoalbanska ideja i istoriografija
Vojno delo, 3, 1996, 170-174;
Srpsko-albanski odnosi i istoriografija
Glasnik valjevskog arhiva, 31, 1997, 256-260;
Srbi i Jugoslavija
Istorija 20 veka, 1, 1997, 7-34;
Branko Petranović (1927-1994), istoričar savremene epohe, Istoričar i savremena epoha
Zbornik radova sa okruglog stola Istorijskog instituta Crne Gore, I, Podgorica 1997, 31-46
Russkie školi v Korolevstva Jugoslavii 1920-1941, Russkaja emigracija v Jugoslavii
Moskva 1997, 118-135;
Istoriografske naznake o suštini kritike
(predgovor knjizi: B. Petranović, Istoriografija i kritika, Podgorica 1997, 11-22);
Pogovor
(u knjizi: Valjevo – grad u Srbiji krajem XIX veka), Valjevo 1998, 375-382;
Od tvrdnje do znanja. Prilog istoriji istoriografije o ratu 1941-1945. Drugi svetski rat – 50 godina kasnije, II,
Podgorica 1997, 507-523;
Josip Broz i Nikita Sergejevič Hruščov. Razgovori u Beogradu 27. maj – 2. jun 1955
Istorijski glasnik, 1-2, 1997, 35-68;
Josip Broz, Nikita Sergejevič i mađarsko pitanje 1955-1956
Tokovi istorije, 1-4, 1998, 23-59;
Časopis Brastvo i pisci istorije okupljeni oko njega,
Brastvo, II, 1998,
The village and the city in the society of the Kingdom of Yugoslavia, Between the archives and the field. A dialogue on Historical antropology of the Balkans
Belgrade – Graz 1999, 159-178;
Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1953-1956, Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948,
Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd 1999, 279-294;
Jugoslovenska država i istoriografija
Tokovi istorije, 1-4, 1999, 326-341;
Miloš Crnjanski, Vom Balkan nach Berlin. Ein Streifzug durch die Beziehungen zu Jugoslawien und seinen Nachfolgestaaten
Berlin 1999, 44-45;
Miloš Crnjanski, Brucken und Bruche. Streifzug durch die deutsch – jugoslawische Beziehungsgeschichte
Hannover, 1999, 44-45;
Političke i bezbedonosne prilike na Kosovu i Metohiji u prvoj polovini 1920. godine
Istorija 20. veka, 1-2, 1999, 89-104, (koautor: dr Đorđe Borozan);
Selo i grad u Kraljevini Jugoslaviji, Jugoslovenska država 1918-1998
Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd 1999, 291-304;
Falsifikati albanske istoriografije
Gledišta, 3-4, maj-avgust 1999, 98-102 (koautor: dr Đorđe Borozan);
Srpske žrtve u XX veku
Gledišta, 3-4, 1999, 102-105;
Nasiljem od teritorijalne do etničke Albanije
Gledišta, 3-4, 1999, 109-112;
Jugoslavsky stat a historiografie, Slovansky prehled, Review for Central, Estern and Southeastern European History
Praha (LXXXV), 4, 1999, 501-511;
Ideologija i kultura u Jugoslaviji 1945-1955
Istorijski zapisi, (LXXII), 3-4, 1999, 103-122;
Srpsko društvo i jugoslovenska država (strukture i procesi)
Dijalog povjesničara – istoričara, I, Pečuh 20.-22. studenoga 1998, Zagreb 2000, 127-144;
Kulturna politika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (mogućnosti i ograničenja)
Dijalog povjesničara – istoričara, II, Pečuh 19. – 21. studenoga 1999, Zagreb 2000, 307-324;
Integralno jugoslovenstvo i kultura 1929-1931. godine
Dijalog povjesničara – istoričara, III, Pečuj 12.-14. maja 2000, Zagreb 2001, 333-352;
From Assertions to Knowledge: Yugosslav Historiography concerning the War of 1941-1945
Est European Studies (Center for International Areas Studies Hankuk University of Foreign Studies), 9, 2000, 257-281;
Činjenice i interpretacije o prosveti i svakodnevnom teroru,
Odgovor na knjigu Noela Malkoma Kosovo – kratka istorija, Beograd 2000, 146-171, (koautori: M. Ekmečić…);
Facts and interpretations of Education and Everyday terror
Response to Noel Malcolm’s book Kosovo – A short History, Belgrade 2000, 151-175;
Vjerski činilac u jugoslovenskoj državi
Istorijski zapisi, 1-2, 2000, 231-243;
Strana s tremja imenami. Rassvet i Zakat jugoslavskoj idei
Rodina (Moskva), janvar-fevralj 2001, 139-143;
Ministarstvo i ministri policije u Srbiji 1811-2001.
(deo: U Kraljevini SHS/ Jugoslaviji 1918-1941. Nadležnost i organizacija), Beograd 2002, 74-109;
Reč istoričara – razmišljanja nad jednim rukopisom
(Pogovor u knjizi: B. Dimitrijević, U kontejneru. Zapisnici srpskog vojnog hirurga 1916-1918, Beograd 2001, 137-141.
Materijalna osnova školovanja u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941
Istorija 20. veka, 1, 2001, 33-42.
Pred novim početkom – programi i udžbenici istorije
(Koautori J. Jurić, A. Đurović i B. Lazarević), Nastava istorije, 13, 2001, 117-122.
Srpski kulturni klub i preuređenje jugoslovenske države
Dijalog povjesničara – istoričara, IV, Pečuj 20-22. oktobra 2000, Zagreb 2001, 359-370.
Anahrone političke koncepcije i modernizacija – Srbija 60-tih godina XX veka (otvaranje pitanja)
Dijalog povjesničara – istoričara, V, Herceg Novi 2-4. mart 2001, Zagreb 2002, 409-428.
Branko Petranović 1927-1994
(predgovor u knjizi: B. Petranović, The Yugoslav Experience of Serbian National Integration, Colubia University Press, New York 2002,VII-XXIII str.)
Političar i sećanje: predgovor u M. Stojadinović, Ni rat ni pakt. Jugoslavija između dva rata
Beograd 2002, 3-46.
Dunavska banovina
Nastava istorije, 15, 2002, 111-120.
Beograd šezdesetih. Između istorijskog i svakodnevnog
u Beograd šezdesetih godina XX veka, Beograd 2003, 46-77.
Prosveta u Kraljevini Jugoslaviji
u Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Beograd 2003, 211-232.
Rat i istoriografija
u Kraljevo oktobra 1941, Kraljevo 2003, 197-220.
Tito and Krushchev 1953/1956 coming together reconcilliation disappointment
Journal of Central and East European Studies, Vol.5. No.2, 2003 (Seul), 423-456
Založniki destalinizaciii (Tito i Hruščev: sbliženie, uregulirovanie, razočarovanie)
Rodina, 10, 2003 (Moskva), 118-121.
Dva veka srpske političke i kulturne istorije
Zbornik Kruševačke filozofsko-književne škole, Kruševac 2003, 9-53 ;
Meeting of the Like-Minded: Titos first trip to Indija and Burma
New Central and Eastern European Evidence on the Cold War in Asia, Budapest 2003, 1-29 (Izdanje George Washington University Cold War Groop I The Cold War History Research Centar – Budapest) (izdanje na compact-disku) (koautor Svetozar Rajak);
Srbi i Jugoslavija / Predavanje održano 17. oktobra u Negotinu
Baštinik, 6, Negotin 2003, 19-41.
Predgovor u Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1941/1945
Beograd 2004, VI-XVI;
Josip Broz Tito
, Istorika, br 259, (specijalno izdanje Elefterotipie), Atina, 4. novembar 2004, 7-19. (tekst na grčkom jeziku);
Ideologija i kultura u Jugoslaviji 1945-1955: vreme, ljudi, institucije, politika,
Ideology and Culture in Yugoslavia 1945-1955: Time, People, Institutions, Politics,
Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana 2004, 449-466;Yugoslavia in The Could War, Ljubljana 2004, 467-487;
Influence culturelle francaise dans le Royaume de Yugoslavie
Međunarodni naučni skup Srpsko francuski odnosu 1904-2004/ Ralations Franco-Serbes 1904-2004, Beograd 2005, 57-72;
Titovo putovanje u Indiju i Burmu
Prilog istoriji hladnog rata, 3-4, 2004, 27-54;
Ideology and Culture in Yugoslavia (1945-1955), Velike sile i male drzave u hladnom ratu 1945-1955. Slučaj Jugoslavije
Velike sile i male drzave u hladnom ratu 1945-1955. Slučaj Jugoslavije, Beograd 2005, 303-320;
Introductory speech at the opening if the Scientific meeting
Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955. Slučaj Jugoslavije, Beograd 2005;
Dve slike prosvete u Srbiji dvadesetog veka, Dva veka obrazovanja u Srbiji. Obrazovne i vaspitne ideje i ličnosti u Srbiji od 1804 do 2004
Beograd 2005, 213-244;
U potrazi za alternativom. Isečak iz spoljne politike Jugoslavije 1953-1956
Dijalog povjesničara – istoričara, br.9, Zagreb 2005, 397-416;
Kosovo kao sudbina, Pisac i istorija.
Zbornik radova o Dobrici Ćosiću, Beograd – Trstenik 2005, 255-266;
„Bedeker“ za jednu osobu: prilog istoriji diplomatije socijalističke Jugoslavije
Sa Bedekerom po jugoistočnoj Evropi, Beograd 2005, 295-316;
Istorijski izvori i istorijsko mišljenje (Kako su američke obaveštajne službe videle Jugoslaviju 50-ih i 60-ih godina XX veka)
Historical Sources and Historical Thinking (How the American Intelligence Agencies Saw Yugoslavia in 1950s and 1960s)
Tokovi istorije, 3, Beograd 2007, str. 173-190.