Goran Miloradović, Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 464 str.
u: Tokovi istorije, 1/2013, 385-390.